Events Campus Leren

Events Campus Leren

24/09/2024
België

Campus Leren, dat is jouw bron van kennis voor het bevorderen van levenslang leren. Van kleuter tot hoger onderwijs, van pedagogie tot didactiek, wij bieden de tools en inzichten die je nodig hebt om uit te blinken in het lesgeven.

Boekvoorstelling Kleuters en spel

Jonge kinderen leren en ontwikkelen door te spelen. Veel scholen en pedagogen erkennen dit. Kleuters en spel vertrekt vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en plaatst spel centraal in zijn onderwijsvisie. Daarbij zijn er drie spelondersteunende pedagogen die bijdragen aan het leer- en ontwikkelingsproces van jonge kinderen: het kind zelf, de binnen- en buitenomgeving en de rol van de volwassene.

Kleuters en spel toont je de mogelijkheden van spel en hoe je spelimpulsen kan geven in grote groep, in kleine groep en tijdens spelbegeleiding. Voorbeelden uit de onderwijspraktijk, pedagogische strategieën en concreet spelaanbod prikkelen je om aan het spelen te gaan met de kinderen. Het boek richt zich op de begeleiding van jonge kinderen van 2,5 tot 7 jaar.

Datum: Donderdag 24 oktober 2024, van 16.30u tot 18.30u
Loctaie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden

Boekvoorstelling De traumasensitieve school

De traumasensitieve school reikt je handvatten aan om door een whole child approach traumasensitief onderwijs vorm te geven en een omgeving te creëren waarin kinderen zich veilig en gesteund voelen. Deze aanpak is goed voor álle kinderen. Dankzij een schoolklimaat waarin veel structuur wordt geboden, waar sociaal en emotioneel leren (SEL) belangrijk is en waar kinderen leren zichzelf reguleren met hulp van een steunende volwassene, maak je jouw school een plek waar alle kinderen tot leren komen.

Deze nieuwe editie werd aangevuld met praktische ideeën, oefeningen en voorbeelden van traumasensitieve scholen in Nederland en Vlaanderen. Als leerkracht leer je kijken door een traumabril, leer je hoe je coregulator kunt zijn en een warme, steunende relatie kunt opbouwen. Het boek bevat tips voor het versterken van veerkracht en toont hoe je je kinderen hun talenten laat ontdekken.

Datum: Dinsdag 24 september 2024
Locatie: Basisschool De Kameleon, Terneuzen, Nederland

BootCampus-reeks

Uitgeverij LannooCampus is de thuis van experts die auteur zijn, en omgekeerd. Met onze BootCampus-reeks laten we je in een ongedwongen sfeer ideeën opdoen, inspirerende mensen ontmoeten en unieke vaardigheden bijleren. Elke BootCampus bestaat uit een online sessie (webinar of workshop) gegeven door een auteur. Na elke sessie ontvangen de deelnemers het boek thuis.

Interesse in één van onderstaande online webinars?
Neem contact op met Leen Wouters voor een webinar op maat van jouw school.

1. ADHD in de klas - Anton Horeweg

Hoe laat je 'drukke leerlingen' opletten in de kas?
Wist je dat ADHD vaak samengaat met andere stoornissen?
Hoe vermijd je negatieve interacties? 

2. Bijna alles wat je moet weten over psychologie - Pedro De Bruyckere, Casper Hulshof & Liese Missinne

Klopt het cliché van de lastige puber?
Op welke manier vergroten we weerbaarheid bij jongeren?
Welke invloed heeft de naaste omgeving op een kind?

3. De O van onderwijs - Sylvia Mommaerts & An Dumoulin

Wat heeft James Bond met onderwijs te maken?
Hoe krijg je een neus voor sterke doelen?
Waarom is groeien in leren belangrijker dan presteren?

4. De startende leraar - Johan De Wilde

Hoe gevaarlijk is het toffe-leraarideaal?
Waarom is het belangrijk om als beginner hypergeconcentreerd te klungelen?
Wat is de gouden formule om leraar te blijven?

5. Elke leraar zorgleraar - Marc Mathyssen & Joke Gevaert

Waarom is goede zorg meer dan remediëren alleen?
Op welke manier deel je expertise met collega's?
Hoe start je met kindgesprekken?

6. Feedback in de klas - Stijn Vanhoof & Geert Speltincx

Hoe zorg je dat de leerling meer leert en jij minder verbetert?
Waarom is werken met voorbeelden zo belangrijk bij feedback?
In welke werkvormen schuilen verborgen leerkansen? 

7. Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! - Catherine Malfait

Waarom zijn executieve functies voorspellers voor schoolsucces?
Hoe laat je leerlingen stilstaan bij hun denken en gedraf? 
Op welke manier breng je rust in de klas?

8. Iedereen schoolmaker - Bert Smits & Yves Larock 

Wat is een lerende school? 
Hoe realiseer je een open leerklimaat?
Welke kleine aanpassingen zorgen voor grote veranderingen binnen de schoolmuren? 

9. In gesprek met jongvolwassenen - Susanne Kruys, Wouter Zuurbier & Wico Mulder

Hoe zorg je ervoor dat jongvolwassenen zich gehoord, gezien en begrepen voelen?

10. In je blootje voor de klas - Griet Severeyns 

Open met je leerlingen communiceren, hoe doe je dat
Wat heb je nodig voor een positief klasklimaat? 
Hoe kun je kwetsbaarheid constructief inzetten? 

11. Kleuters laten groeien in executieve functies. Hoe? Zo! - Sanne Feryn 

Hoe werkt de stop-denk-doestrategie? 
Welke activiteiten dagen de executieve functies van kleuters uit? 
Hoe zet je de EF-bril op, samen met ouders? 

12. Leren Durven Coachen - Tom Vandenberghe & Johan De Wilde 

Waarom is coaching de sleutel tot levenslang leren?
Hoe vind je de goede balans tussen een werk- en vertrouwensrelatie?
Welke rollen neem je best op als leraar-coach?

13. Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren - Wendy Peerlings

Opgroeien is een proces van non-stop leren: optellen, hinkelen, schrijven met de juiste pengreep, lezen, ... Dat proces verloopt met vallen en opstaan, vaak letterlijk. Wie kennis heeft van de ontwikkeling en weet wat er aan de hand is, heeft het in zich om te helpen. En die rol is heus niet alleen weggelegd voor de therapeut. Ook leerkrachten en ouders kunnen dat.

14. Relaxed voor de klas - Stefaan Vanparys 

Hoe bouw je een goede band op met je leerlingen?
Hoe ga je om met storend gedrag in de klas?
Hoe kun je ontspannen lesgeven?

15. Taal in de klas - Jordi Casteleyn, Astrid Geudens, Kirsten Schraeyen, Helena Taelman, Marit Trioen, Mathea Simons & Tom Smits

Wat doe je tegen een taalontwikkelingsachterstand? 
Op welke manier verwerk je taaldoelen in relevante lesthema's? 
Hoe zorge je voor een vlotte lees en schrijfstart? 

16. Talen die de school in komen - Lidy Peters

Multidiverse scholen zijn er al decennia, meestal staan ze in achterstandswijken, maar inmiddels krijgen vrijwel alle scholen te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Wat betekent dat voor een schoolteam? Wat vraagt het van leerlingen om onderwijs te volgen in een taal die zij niet (volledig) beheersen?

17. Team school - Wouter Schelfhout, Pieter Sprangers, Gert Vanthournout, Lieke Lochten & An Buckinx

Waaruit bestaat het DNA van een leergemeenschap?
Hoe moet je in team discussiëren en cocreëren?
Op welke manier veranker je schoolontwikkeling bottom-up?

18. Wegwijs in dyslexie en dyscalculie - Jojanneke van der Beek, Martine Mönch, Sylke Toll & Hans van Luit

Kinderen en jongeren met een leerstoornis hebben vaak te kampen met psychosociale problemen zoals faalangst, somberheid en een laag zelfbeeld. In deze BootCampus reikt auteur Jojanneke van der Beek je een kader aan om kinderen te leren omgaan met de psychosociale problemen bij hun leerstoornis.

19. Zelf een podcast maken - Eva Moeraert & Pieter Blomme

Waarom is een goede podcast als een hamburger?
Wat is het verschil tussen podcast en radio?
Kun je rijk worden van een podcast?

20. Zelfregulerend leren. Hoe? Zo! - Jeltsen Peeters 

Waarom heeft zelfregulerend leren de meeste impact op leerprestaties?
Wanneer werkt het bij jouw leerlingen? 
Hoe zorg je voor een gemotiveerde klas? 

21. Van leerlingen lezers maken - Iris Vansteelandt en Jona Hebbrecht 

Hoe realiseer je een effectieve leesdidactiek met oog voor alle leerlingen?
Op welke manier organiseer je een leesbeleid op school?.
Met wie kun je samenwerken om een motiverende leesomgeving te creëren? 

22. Meester in lesgeven - Jan Royackers

Wie ben jij als leraar?
Hoe vorm je informatie om tot kennis?
Wat is de formule voor magisch lesgeven?

23. Onderwijs hybride organiseren - Mariet Vrancken

Reorganiseer de school
Plaats je leeractiviteiten in een hybride golf
Durf het lessenrooster los te laten

24. In gesprek met ouders - Ingrid Van Essen & Anton Horeweg

Hoe communiceer je met lastige of moeilijk bereikbare ouders?
Welke systemische interventies bestaan er voor effectieve gespreksvoering?
Wat zijn de zeven uitgangspunten voor een positieve relatie?

25. Digitale didactiek. Hoe? Zo! - Griet Bogaert & Mitte Schroeven

Hoe zet ik technologie doordacht en didactisch sterk in?

Dit boek wil inspireren en uitdagen om technologie in te zetten in de onderwijspraktijk,
zonder de didactische essentie uit het oog te verliezen. In dertig vragen ontdek je hoe
technologie de leeromgeving kan versterken, veranderen of zelfs herdefiniëren.