BootCampus-reeks

BootCampus-reeks

25/04/2024
België

Uitgeverij LannooCampus is de thuis van experts die auteur zijn, en omgekeerd. Met onze BootCampus-reeks laten we je in een ongedwongen sfeer ideeën opdoen, inspirerende mensen ontmoeten en unieke vaardigheden bijleren. Elke BootCampus bestaat uit een online sessie (webinar of workshop) gegeven door een auteur. Na elke sessie ontvangen de deelnemers het boek thuis.

BootCampus AI in het onderwijs

In deze BootCampus zullen we verkennen hoe AI kan worden geïntegreerd in de dagelijkse onderwijspraktijk, wat de rol is van AI in het personaliseren van leerervaringen, en hoe het kan bijdragen aan een meer interactieve en stimulerende leeromgeving. De online sessie biedt deelnemers praktische ervaring en inzichten in hoe AI het onderwijs kan transformeren en verrijken.

Dit webinar heeft als doel om een omgeving te creëren waarbij zowel leraar als student zich bewust wordt van de immense mogelijkheden die AI biedt. Niet alleen als een hulpmiddel voor efficiëntie, maar ook als een bron van creativiteit en innovatie in het onderwijs. 

Datum: 25 april 2024, van 16u tot 17u30
Locatie: online

BootCampus Kaartenset Groeien in executieve functies

Wil je zelf als leerkracht groeien om de executieve functies (EF) van kinderen te ondersteunen en te versterken? Of wil je een andere leerkracht coachen? In deze BootCampus rijken Sanne Feryn en Catherine Malfait handvaten en coachingsvragen aan om leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen in het stimuleren van de ontwikkeling van EF bij hun leerlingen. 

Door de manier waarop je de onderwijspraktijk inricht en in interactie gaat met jouw kinderen, kan je de ontwikkeling van EF in positieve zin beïnvloeden. Wat zijn EF en welke interactiestrategieën kan je daarvoor inzetten? Laat je inspireren door concrete voorbeelden van kleuterleeftijd tot lagere schoolleeftijd, casussen uit de onderwijspraktijk en handson tips.

Datum: Dinsdag 14 mei, van 16u tot 17u30
Locatie: Online

BootCampus Coaching op de grens van opleiding en werk

De overgang van opleiding naar werk is een cruciaal moment in elke carrière. De hulp van een coach of begeleider is daarin ontegensprekelijk een meerwaarde. Maar niet elke vorm van coaching werpt zomaar zijn vruchten af.

Coaching op de grens van opleiding en werk ontrafelt de wetenschap achter coaching en vertaalt die in vier types van ondersteuning. Wie afstuderende studenten en startende werknemers professioneel wil begeleiden biedt ze allemaal. 

De BootCampus begint met een kleine test. Hoe hoog schat je jezelf als coach in op vlak van de socio-emotionele, netwerk-, autonomie- en loopbaanondersteuning die je biedt? De auteurs duiden je zelfscores met een onderbouwde uitleg en geven concrete tips zodat jij de juiste tools hebt om coachees de perfecte carrièrestart te bezorgen. 

Datum: Dinsdag 21 mei, van 16u tot 17u30
Locatie: online

Terugblik

Interesse in één van onderstaande online webinars?
Neem contact op met Leen Wouters voor een webinar op maat van jouw school.

1. ADHD in de klas - Anton Horeweg

Hoe laat je 'drukke leerlingen' opletten in de kas?
Wist je dat ADHD vaak samengaat met andere stoornissen?
Hoe vermijd je negatieve interacties? 

2. Bijna alles wat je moet weten over psychologie - Pedro De Bruyckere, Casper Hulshof & Liese Missinne

Klopt het cliché van de lastige puber?
Op welke manier vergroten we weerbaarheid bij jongeren?
Welke invloed heeft de naaste omgeving op een kind?

3. De O van onderwijs - Sylvia Mommaerts & An Dumoulin

Wat heeft James Bond met onderwijs te maken?
Hoe krijg je een neus voor sterke doelen?
Waarom is groeien in leren belangrijker dan presteren?

4. De startende leraar - Johan De Wilde

Hoe gevaarlijk is het toffe-leraarideaal?
Waarom is het belangrijk om als beginner hypergeconcentreerd te klungelen?
Wat is de gouden formule om leraar te blijven?

5. Elke leraar zorgleraar - Marc Mathyssen & Joke Gevaert

Waarom is goede zorg meer dan remediëren alleen?
Op welke manier deel je expertise met collega's?
Hoe start je met kindgesprekken?

6. Feedback in de klas - Stijn Vanhoof & Geert Speltincx

Hoe zorg je dat de leerling meer leert en jij minder verbetert?
Waarom is werken met voorbeelden zo belangrijk bij feedback?
In welke werkvormen schuilen verborgen leerkansen? 

7. Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! - Catherine Malfait

Waarom zijn executieve functies voorspellers voor schoolsucces?
Hoe laat je leerlingen stilstaan bij hun denken en gedraf? 
Op welke manier breng je rust in de klas?

8. Iedereen schoolmaker - Bert Smits & Yves Larock 

Wat is een lerende school? 
Hoe realiseer je een open leerklimaat?
Welke kleine aanpassingen zorgen voor grote veranderingen binnen de schoolmuren? 

9. In gesprek met jongvolwassenen - Susanne Kruys, Wouter Zuurbier & Wico Mulder

Hoe zorg je ervoor dat jongvolwassenen zich gehoord, gezien en begrepen voelen?

10. In je blootje voor de klas - Griet Severeyns 

Open met je leerlingen communiceren, hoe doe je dat
Wat heb je nodig voor een positief klasklimaat? 
Hoe kun je kwetsbaarheid constructief inzetten? 

11. Kleuters laten groeien in executieve functies. Hoe? Zo! - Sanne Feryn 

Hoe werkt de stop-denk-doestrategie? 
Welke activiteiten dagen de executieve functies van kleuters uit? 
Hoe zet je de EF-bril op, samen met ouders? 

12. Leren Durven Coachen - Tom Vandenberghe & Johan De Wilde 

Waarom is coaching de sleutel tot levenslang leren?
Hoe vind je de goede balans tussen een werk- en vertrouwensrelatie?
Welke rollen neem je best op als leraar-coach?

13. Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren - Wendy Peerlings

Opgroeien is een proces van non-stop leren: optellen, hinkelen, schrijven met de juiste pengreep, lezen, ... Dat proces verloopt met vallen en opstaan, vaak letterlijk. Wie kennis heeft van de ontwikkeling en weet wat er aan de hand is, heeft het in zich om te helpen. En die rol is heus niet alleen weggelegd voor de therapeut. Ook leerkrachten en ouders kunnen dat.

14. Relaxed voor de klas - Stefaan Vanparys 

Hoe bouw je een goede band op met je leerlingen?
Hoe ga je om met storend gedrag in de klas?
Hoe kun je ontspannen lesgeven?

15. Taal in de klasJordi Casteleyn, Astrid Geudens, Kirsten Schraeyen, Helena Taelman, Marit Trioen, Mathea Simons & Tom Smits

Wat doe je tegen een taalontwikkelingsachterstand? 
Op welke manier verwerk je taaldoelen in relevante lesthema's? 
Hoe zorge je voor een vlotte lees en schrijfstart? 

16. Talen die de school in komen - Lidy Peters

Multidiverse scholen zijn er al decennia, meestal staan ze in achterstandswijken, maar inmiddels krijgen vrijwel alle scholen te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Wat betekent dat voor een schoolteam? Wat vraagt het van leerlingen om onderwijs te volgen in een taal die zij niet (volledig) beheersen?

17. Team school - Wouter Schelfhout, Pieter Sprangers, Gert Vanthournout, Lieke Lochten & An Buckinx

Waaruit bestaat het DNA van een leergemeenschap?
Hoe moet je in team discussiëren en cocreëren?
Op welke manier veranker je schoolontwikkeling bottom-up?

18. Wegwijs in dyslexie en dyscalculie - Jojanneke van der Beek, Martine Mönch, Sylke Toll & Hans van Luit

Kinderen en jongeren met een leerstoornis hebben vaak te kampen met psychosociale problemen zoals faalangst, somberheid en een laag zelfbeeld. In deze BootCampus reikt auteur Jojanneke van der Beek je een kader aan om kinderen te leren omgaan met de psychosociale problemen bij hun leerstoornis.

19. Zelf een podcast maken - Eva Moeraert & Pieter Blomme

Waarom is een goede podcast als een hamburger?
Wat is het verschil tussen podcast en radio?
Kun je rijk worden van een podcast?

20. Zelfregulerend leren. Hoe? Zo! - Jeltsen Peeters 

Waarom heeft zelfregulerend leren de meeste impact op leerprestaties?
Wanneer werkt het bij jouw leerlingen? 
Hoe zorg je voor een gemotiveerde klas? 

21. Van leerlingen lezers maken - Iris Vansteelandt en Jona Hebbrecht 

Hoe realiseer je een effectieve leesdidactiek met oog voor alle leerlingen?
Op welke manier organiseer je een leesbeleid op school?.
Met wie kun je samenwerken om een motiverende leesomgeving te creëren? 

22. Meester in lesgeven - Jan Royackers

Wie ben jij als leraar?
Hoe vorm je informatie om tot kennis?
Wat is de formule voor magisch lesgeven?

23. Onderwijs hybride organiseren - Mariet Vrancken

Reorganiseer de school
Plaats je leeractiviteiten in een hybride golf
Durf het lessenrooster los te laten

24. In gesprek met ouders - Ingrid Van Essen & Anton Horeweg

Hoe communiceer je met lastige of moeilijk bereikbare ouders?
Welke systemische interventies bestaan er voor effectieve gespreksvoering?
Wat zijn de zeven uitgangspunten voor een positieve relatie?

25. Digitale didactiek. Hoe? Zo! - Griet Bogaert & Mitte Schroeven

Hoe zet ik technologie doordacht en didactisch sterk in?

Dit boek wil inspireren en uitdagen om technologie in te zetten in de onderwijspraktijk,
zonder de didactische essentie uit het oog te verliezen. In dertig vragen ontdek je hoe
technologie de leeromgeving kan versterken, veranderen of zelfs herdefiniëren.