Yoni Van Den Eede

Yoni Van Den Eede

Yoni Van Den Eede is Postdoctoraal Onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk On derzoek - Vlaanderen (FWO), verbonden aan de onderzoekscentra iMinds- SMIT (Stud ies on Media, Information and Telecommunication) en het Centrum voor Ethiek en H umanisme, beide van de Vrije Universiteit Brussel. Hij voert onderzoek naar de f ilosofie van de technologie en media-ecologie.