XXXXXJohan Decavele

XXXXXJohan Decavele

Johan Decavele studeerde in Leuven en Mainz. Hij promoveerde tot doctor in de geschiedenis (KU Leuven) met de dissertatie De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen, Brussel, 1975. Hij was stadsarchivaris en departementshoofd Cultuur van de Stad Gent. Hij publiceerde archiefinventarissen en werken over de religieuze geschiedenis van de 16de eeuw en over de Gentse stadsgeschiedenis.