XXXXXGustaaf Janssens

XXXXXGustaaf Janssens

Gustaaf Janssens promoveerde aan de KU Leuven tot doctor in de geschiedenis met een proefschrift over het loyale verzet tegen de politiek van koning Filips II in de Nederlanden: 'Brabant in het Verweer'. Loyale oppositie tegen Spanje's bewind in de Nederlanden van Alva tot Farnese (1567-1578), Kortrijk-Heule, 1989. Hij was archivaris van het Koninklijk Paleis en hoogleraar archiefwetenschap aan de KU Leuven en aan de interuniversitaire Master na Master 'Archivistiek: Erfgoed en hedendaags Documentbeheer' (VUB-KULeuven-UGent en UAntwerpen). Hij publiceerde over de politieke geschiedenis van de Nederlanden in de 16de eeuw, over monarchie en politiek in België (19de-20ste eeuw) en over archivistiek.