Tom Van Wassenhove

Tom Van Wassenhove

Tom Van Wassenhove is licentiaat in de Handelswetenschappen en volgde bijkomende opleidingen aan de Antwerp Management School en de Vlerick Business School. Aan de Hogeschool Gent is hij sinds 2001 onder meer actief als lector strategische planning en ERP en stuurgroeplid van het Centrum voor Ondernemen. Daarnaast is h ij ook lid van de Associatieonderzoeksgroep Universiteit Gent rond maatschappeli jk verantwoord en sociaal ondernemen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Aan de slag met sociale businessmodellen
Prijs:25,99