Sebastian Desmidt

Sebastian Desmidt

Prof. Dr. Sebastian Desmidt is docent Strategisch Management aan de UniversiteitGent en doceert eveneens aan de School voor Social Profit en Publiek Management . Hij is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen, heeft een postgraduaat in Bedrijfskunde en Management en een Master in Management voor Overheidsorganisaties. Zijn onderzoek spitst zich toe op de effectiviteit en organisatorischeimpact van strategischmanagementinstrumenten en strategische planningsprocessen

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een handboek voor de publieke sector
Prijs:49,99