Raïssa De Keyser

Raïssa De Keyser

Raïssa De Keyser is arabiste en slaviste. Sinds 1999 is ze werkzaam als tolk Russisch in de sociale sector en heeft ze zich gespecialiseerd in medisch tolken en tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Ze geeft als praktijkdocente sociaal tolken les aan toekomstige tolken en andere dienstverleners. Sinds 2008 is ze taallector aan de Universiteit Gent waar ze Russisch doceert in de opleiding Oost-Europese Talen en Culturen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Werken als tolk in de sociale sector
Prijs:25,99