Noël Houthoofd

Noël Houthoofd

Noël Houthoofd is doctor in de economische wetenschappen en docent in het academisch onderwijs. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar de weerslag van de raakvlakken tussen de strategie, de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsomgeving op de bedrijfsprestaties.

Boeken van deze auteur