Mattias Behrer

Mattias Behrer

Mattias Behrer is Senior Vice President en General Manager van zowel MTV North E urope als MTV International Property Marketing. Voordien had hij een marketingca rrière bij H&M Zweden. Hij werkte ook als Global Brand Manager voor DeLaval (Tet raLaval Group).