Marjan Verplancke

Marjan Verplancke

Marjan Verplancke is hoofd Publiek in Kazerne Dossin en coördineert het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Herinneringseducatie als pedagogische praktijk
Prijs:29,99