Lut Van Mossevelde

Lut Van Mossevelde

Lut Van Mossevelde (°1965) is een ervaren management consultant & trainer gespec ialiseerd in Duurzaam Human Re-source Management en veranderingsmanagement. Sind s 2010 focust ze alleen nog op het ondersteunen van organisaties en mensen bij h et verduurzamen van werken en personeelsmanagement. Ze is oprichtster van het In stitute for Sustainable HRM (www.sustainablehrm.org) en HRM Intelligence bvba, e n is verbonden als lector aan de Hogeschool Gent (faculteit Bedrijf en Organisat ie). Ze combineert onderwijs, onderzoek en consulting om haar levensmissie te re aliseren.