Leren is onderzoeken

Product details

NULL

Afmetingen: 
h=250, b=170, l=10
Verschijningsdatum: 
10/09/2013
EAN: 
9789401412766

Leren is onderzoeken

Aan de slag met wetenschap in de klas

Onderzoekend leren is in opmars als didactiek binnen wetenschapsonderwijs. De methode vertrekt vanuit de natuurlijke drang van kinderen om de wereld rondom hen in vraag te stellen en te verkennen. Actieve constructie van kennis en vaardigheden staat centraal, wat onderzoekend leren aantrekkelijk maakt om kinderen voor te bereiden op de uitdagingen en noden van onze kennismaatschappij.

Leren is onderzoeken staat stil bij de voorwaarden, valkuilen en aandachtspunten van deze didactiek voor het leren van zowel kennis als onderzoeksvaardigheden. Voor lerarenopleiders, leerkrachten, pedagogische begeleiders, beleidsmakers, die de wetenschappelijke geletterdheid bij kinderen willen stimuleren vanuit de methode van het onderzoekend leren.

Deze publicatie werd geschreven in het kader van P-reviews (Vakdidactische praktijkgerichte reviews van onderzoek: www.p-reviews.be), een project binnen het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven.
 

Prijs:€ 19,99