Leo Neels

Leo Neels

Leo Neels is jurist. Hij was actief als advocaat, directeur-generaal van VTM, vo orzitter van de Raad van Bestuur van Belga, algemeen directeur van pharma.be en professor in Media- en Communicatierecht (KU Leuven en UAntwerpen).Vandaag docee rt hij Media- en Communicatierecht aan de UAntwerpen, is hij lid van de Senaat v an de KU Leuven, voorzitter van de Raad van Advies van het Family Wealth Institu te aan de AMS, en voorzitter van de Advisory Board van het Healthcare Management Centre van Vlerick Business School.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een blik achter de schermen van de farmaceutische sector
Prijs:19,99