Kristof De Witte

Kristof De Witte

Kristof De Witte is hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, waar hij de specifieke lerarenopleiding economie op Campus Leuvenen het facultair centrum Leuven Economics of Education Research coördineert. Hi j is bijzonder hoogleraar aan het Top Institute for Evidence Based Education Research van de Universiteit Maastricht.

Boeken van deze auteur