Katrien Van der Perre

Katrien Van der Perre

Katrien Van der Perre is praktijkassistent auteursrecht aan de Universiteit Gent (vakgroep communicatiewetenschappen) en docent auteursrecht en mediarecht aan h et RITS. Zij is lid van de Raad Intellectuele Eigendom, sectie 'auteursrecht en naburige rechten'. Tevens is zij lid van de algemene kamer van de Vlaamse Regula tor voor de Media en algemeen directeur van de in 2011 opgerichte beheersvennoot schap deAuteurs.