Jan Withofs

Jan Withofs

Jan Withofs is managing partner bij het strategisch adviesbureau Groep C. Hij isgespecialiseerd in stakeholdercommunicatie.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
10 kritische succesfactoren na een crisis
Prijs:29,99