Jan Royackers

Volg mij op

Jan Royackers

Jan Royackers is actief bij Schoolmakers als procesbegeleider en didactisch expert. Hij heeft jarenlange ervaring als leraar Frans en leerlingenbegeleider, en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent). Jan is gebeten door de vraag hoe we zo veel mogelijk leerlingen zo ver mogelijk krijgen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Zelfbewustzijn + pedagogie + didactiek + vakinhoud
Prijs:29,99