Jan De Schepper

Jan De Schepper

Jan De Schepper was als topmanager bij Telindus en Belgacom en als jeugdcoach bij KV Mechelen een bevoorrecht getuige van de kruisbestuiving tussen sport- en zakenwereld. Vandaag zetelt hij in tal van raden van bestuur en stelt hij zijn expertise ten dienste van deze ondernemingen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Wat leiders kunnen leren van topsporters en omgekeerd
Prijs:€ 19,99