Heidi Salaets

Heidi Salaets

Heidi Salaets is voorzitter van de Onderzoeksgroep Tolkwetenschap aan de KU Leuven, campus Antwerpen en is betrokken als projectcoördinator bij verschillende Europese projecten rond gerechtstolken.