Heidi Salaets

Heidi Salaets

Heidi Salaets is voorzitter van de Onderzoeksgroep Tolkwetenschap aan de KU Leuv en, campus Antwerpen en is betrokken als projectcoördinator bij verschillende Eu ropese projecten rond gerechtstolken.