Frederik Glorieux

Frederik Glorieux

Frederik Glorieux doceert toegepaste ethiek, RZL en HRM aan VIVES en is wetensch appelijk medewerker aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuve n. Hij behoort daar tot de Onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiew etenschap.

Boeken van deze auteur