Dirk Rombouts

Dirk Rombouts

Dirk Rombouts is gepensioneerd politiecommissaris van de lokale recherche in Antwerpen. Hij is medewerker van het eerste uur aan het project 'Gerechtsvertalen en -tolken' van de KU Leuven (campus Antwerpen). Ook is hij docent aan de Nationale Rechercheschool te Brussel en medewerker van verschillende EU-projecten in verband met gerechtstolken.