Chris Van Dam

Chris Van Dam

Chris Van Dam werkt als praktijklector aan de Hogeschool Gent en is staflid in h et Korzybski Instituut te Brugge. Hij is vooral actief als gecertificeerd traine r kernkwadranten, oplossingsgericht trainer en coach. Zijn vroegere ervaring in het werken met kleuters met gedrags- en emotionele problemen en als groepsleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie, vormden voor hem een belangrijke drijfveer o m dit project te realiseren.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een inspirerend boek voor ouders, leraren en opvoeders over het ontdekken en ervaren van kwaliteiten bij jonge kinderen
Prijs:19,99