Recht & criminologie

Subtitle: 
Principes en praktijk: must liberty be limited in order to be enjoyed?
Prijs:32,50
Subtitle: 
Basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek
Prijs:34,99