Bruno Debaenst

Bruno Debaenst

Dr. Bruno Debaenst (Universiteit Gent) is rechtshistoricus gespecialiseerd in derecente Belgische rechtsgeschiedenis.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Het politiek misdrijf en de bescherming van politieke structuren in België (1831-2015)
Prijs:€ 39,99