Bernadette Sanders

Volg mij op

Bernadette Sanders

Bernadette Sanders is orthopedagoog, en heeft gewerkt bij cluster 2 als ambulant dienstverlener in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ze was later betrokken bij VVE-trajecten van kinderen met spraaktaalproblemen binnen het SWV.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Signaleren, praktische handelingsadviezen en tips
Prijs:32,99
Subtitle: 
Praktische handelingsadviezen voor school, praktijk en stage
Prijs:32,99