Bart Pattyn

Bart Pattyn

Bart Pattyn is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven e n directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek, KU Leuven. Hij zet zich in voor interdisciplinaire discussies over maatschappelijk relevante thema's binnen het overlegorgaan Metaforum.

Boeken van deze auteur