Boeklancering handboek HRD

Presentatoren Suzanne Verdonschot en Pieterjan van Wijngaarden stellen de makers van het Handboek HRD voor en bevragen hen over hun nieuwe inzichten. Wil je graag nog deelnemen?

Interactieve werkkamers

Neem deel aan enkele interactieve kamer-overleggen. Kies uit de 8 interactieve werkkamers waarin de auteurs de hieronder genoemde thema’s verder uitdiepen. Deelnemers hebben via mail reeds de deelnamelinks ontvangen.

 

1. HRD als professie

2. Leren op de werkplek

3. Leren in teams en gemeenschappen

4. HRD in verschillende contexten

5. Talentontwikkeling en Leiderschap

6. Ontwerpen van leerpraktijken

7. Technologie en Leren

8. HRD en Prestatie

 

Over het boek
Handboek Human Resource Development

Meer dan ooit bestaat er belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van leren, werken en ontwikkelen. Het vakgebied HRD is dan ook voortdurend in verandering. Samen met 85 gerenommeerde auteurs geven Rob Poell en Joseph Kessels in de derde editie van dit handboek een breed overzicht van het onderzoek, van de theorie en van innovatieve praktijken die (aankomende) HRD-professionals kunnen inspireren.