Versie 2021-1, laatste update: 17/02/2021

 

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van Uitgeverij Lannoo NV  ten aanzien van de externe personen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, voornamelijk in de context van (online) verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

II. Model

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Uitgeverij Lannoo NV , met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen, ingeschreven onder het nummer BE 0446.201.582 (hierna Uitgeverij Lannoo NV ). 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de websites www.lannoo.be (of www.lannooshop.be), www.lannoo.com,  www.lannoocampus.be (of www.lannoocampus.com of docenten.lannoocampus.be of www.lannoocampusonderwijs.be), www.lannoocampus.nl, www.academiapress.be, www.terra-publishing.com (of www.terralannoo.nl, www.terrabooks.be, www.terrabooks.nl, www.terrapublishers.com), www.racine.be (of www.racineshop.com) , markedshop.lannoo.be, www.ladyinbalance.be (of www.ladyinbalance.nl), of www.lannoopublishers.com (of www.lannoo-international.com, www.lannoopublishing.com, www.lannoopublishing.be, www.lannoopublishing.nl, www.lannoopublishers.be, www.lannoopublishers.nl) en de app van MemoryHome, zie memoryhome.com, (hierna onze websites en app) en door het verschaffen van persoonsgegevens aan (op deze websites en app) vermelde emailadressen verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. De app MemoryHome gebruikt geen cookies noch persoonsgegevens. Alle informatie die in deze privacy policy werd opgenomen over persoonsgegevens en cookies is bijgevolg niet van toepassing op de MemoryHome app. De app houdt enkel gegevens bij van het apparaat-ID en dit voor louter statistische doeleinden. 

 

Ga snel naar:

Artikel 1 – Algemeen
Artikel 2 - Persoonsgegevens
Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking
Artikel 4 - Duur van de verwerking
Artikel 5 - Jouw rechten
Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid
Artikel 7 - Toegang door derden
Artikel 8 - Cookies
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Artikel 10 - Aanvaarding

 

 

 

Artikel 1 - Algemeen

 

1.1.   
Uitgeverij Lannoo NV leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”  en de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

 

1.2.
Uitgeverij Lannoo NV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Uitgeverij Lannoo NV . 
 

 

 

Artikel 2 - Persoonsgegevens

 

2.1.
De persoonsgegevens die je ons (en eventuele derde partijen) meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: niet persoonlijk te identificeren informatie.
  Jouw IP-adres (anoniem), het type en de versie van jouw navigatiesysteem en de laatst bezochte internetpagina, jouw bezochte webpagina’s op onze website, interacties met onze website, geo-locatie en verkeersbron etc. worden bijgehouden door Google en aan Uitgeverij Lannoo NV beschikbaar gesteld via Google Analytics. De diensten die zij aanbieden stellen Uitgeverij Lannoo NV in staat om het internetverkeer te volgen en te analyseren. Dit kan gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. We verwijzen hier graag naar de privacy policy van Google Analytics omdat deze lijst niet limitatief is.

  Onze websites kunnen gebruik maken van de tool ‘Hotjar Analysis and Feedback’. Door het gebruik van Hotjar krijgen we inzicht in de manier je onze websites gebruikt, jouw online gedrag op onze websites en jouw eventuele feedback. Door tools voor zowel analyse als feedback te combineren, geeft Hotjar ons een algemeen beeld van wat we kunnen doen om jouw gebruikerservaring te verbeteren en onze websites efficiënter te maken.  Hotjar wordt niet gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen, en we verstrekken dergelijke informatie ook niet aan Hotjar. We gebruiken Hotjar alleen voor het vastleggen van jouw bezoekgedrag op onze websites, en dit volledig anoniem. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het aantal muisklikken, de muisbewegingen en scrollactiviteit, maar ook uit niet-persoonlijk te identificeren informatie dit je bijvoorbeeld op onze website invoert. Informatie over de browser (type, versie, schermformaat, enz.), basisinformatie over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens over de muisbewegingen, muisklikken en scrollactiviteit worden naar Hotjar verstuurd. Er worden geen persoonlijke gegevens verstuurd. Hotjar gebruikt een waaier een diensten die worden uitgevoerd door externe partners, zoals Google Analytics en Optimizely. Meer informatie over hoe zij jouw informatie verzamelen vind je in hun privacybeleid. (Privacybeleid Google AnalyticsPrivacybeleid Optimizely) Toetsaanslagen in wachtwoordvelden en velden die als "vertrouwelijk" zijn gemarkeerd, worden nooit opgeslagen of via het netwerk verzonden. Voor meer informatie kan je het privacybeleid van Hotjar raadplegen via https://www.hotjar.com/privacy. De Hotjar-service kan je indien gewenst uitschakelen via https://www.hotjar.com/opt-out.”

  Wanneer uit de analyses op onze websites zou blijken dat bepaalde onderdelen aan verbetering toe zijn, kunnen we via Google Optimize testen uitvoeren welke nieuwe weergave jouw voorkeur geniet. Google Optimize is een onderdeel van Google Analytics en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Ook hier is het privacy beleid van Google van toepassing.

  Om het zakelijk gebruik van bepaalde pagina's op onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.
   

 • Categorie 2: bij het aanmaken van een account: jouw (geëncrypteerd) wachtwoord en e-mailadres (logingegevens)
 • Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of bij het updaten van jouw e-mailprofiel: jouw e-mailadres en jouw e-mailvoorkeuren (permissies voor de verschillende nieuwsbrieven en de bijhorende interesses)
 • Categorie 4: via cookies: zie artikel 8
 • Categorie 5: jouw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling: jouw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, jouw BTW-nummer, bijkomende lever- of facturatieadressen en betalingsgegevens. Optioneel: geboortedatum en geslacht.

 

2.2.
Uitgeverij Lannoo NV kan gegevens van jou (jouw persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:

a. door gebruik van cookies (zie artikel 8);
b. tijdens jouw registratie, het nalaten van gegevens op- , en het gebruik van onze websites  (Voorbeelden: wedstrijden die plaatsvinden op onze websites, de mogelijkheid om op de hoogte te blijven wanneer een boek opnieuw in beschikbaar is (door het nalaten van jouw e-mailadres), het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling,… De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief)
c. door afgifte van een visitekaartje of andere registratie met een opt-in op een beurs, boekenmarkt of om het even welk event of via een persoonlijk contact.

2.3.

Onze websites maken ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Uitgeverij Lannoo NV en uitsluitend gedurende en na jouw bezoek aan de websites. Het gaat om:

 1. het TCP/IP adres
 2. het type en de versie van jouw navigatiesysteem
 3. de laatst bezochte internet pagina.

 

 

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

 

3.1.
Algemene doeleinden:

Uitgeverij Lannoo NV zal jouw verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze websites en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Uitgeverij Lannoo NV om haar websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van jouw account op onze websites met het oog op het gebruik door  Uitgeverij Lannoo NV en haar websites, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: we gebruiken cookies om jou te identificeren als ingelogde gebruiker om je shopervaring te optimaliseren: zo kunnen we je producten bijhouden in je winkelwagentje en je kortingscode onthouden. Ze helpen ook bij een vlotte afhandeling van je bestelling. Onze cookies maken het ook mogelijk om webpagina’s te delen via sociale netwerken, houden bij of je Javascript hebt geactiveerd in je browser en maken het mogelijk om op basis van jouw bezoek aan onze websites relevante advertenties te tonen. In artikel 8 vind je een volledig overzicht van onze cookies. We kunnen die enkel gebruiken met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2.
Direct marketing:

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Uitgeverij Lannoo NV hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”).  

Je kan nieuwsbrieven van Uitgeverij Lannoo NV ontvangen als je je in het verleden hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven via onze websites, als je toestemming gaf om onze e-mailcommunicatie te ontvangen via e-mail, bij inschrijving voor een event of via wedstrijden die we organiseren op onze websites en/of beurzen,  of door het plaatsen van een bestelling op een van onze websites.

Indien je vóór 1 januari 2018 een boekenbon invulde in ruil voor een gratis boek, je inschreef voor een event of een aankoop deed via een van onze websites, werd je ook toegevoegd aan onze database om je interessante (gelijkaardige) aanbiedingen te kunnen sturen. Na 1 januari 2018 kan je enkel in onze database terechtkomen als we in die gevallen ook jouw expliciete toestemming daarvoor ontvingen.

Indien je reeds bent opgenomen in onze database voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Uitgeverij Lannoo NV jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Uitgeverij Lannoo NV , haar producten en/of diensten. Uitgeverij Lannoo NV kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Uitgeverij Lannoo NV bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder (promotioneel)e-mailbericht of door een mail te sturen naar uitgeverij.lannoo@lannoo.be

 

3.3.
Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Uitgeverij Lannoo NV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Uitgeverij Lannoo NV failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die geheel of gedeeltelijk zullen instaan voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Uitgeverij Lannoo NV .

Uitgeverij Lannoo NV zal in redelijkheid proberen om jou vooraf  op de hoogte te brengen  dat Uitgeverij Lannoo NV jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Uitgeverij Lannoo NV zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande, expliciete toestemming.

3.4.
Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Uitgeverij Lannoo NV jouw persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Uitgeverij Lannoo NV zal in redelijkheid proberen jou vooraf hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

 

 

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de eventuele contractuele relatie tussen jou &  Uitgeverij Lannoo NV .

Jouw bestelgegevens worden voor boekhoudkundige redenen minimum 7 jaar bijgehouden. De eigenaars van accounts die meer dan 7 jaar niet gebruikt werden en dus als inactief kunnen worden beschouwd, zullen gecontacteerd worden met de vraag of hun account nog moet blijven bestaan. Indien we op deze vraag binnen de 3 maanden geen antwoord ontvangen, dan wordt jouw account automatisch verwijderd. De eigenaars van accounts die geen bestellingen plaatsten, zullen na 3 jaar inactiviteit gecontacteerd worden met de vraag of hun account nog moet blijven bestaan. Indien we op deze vraag binnen de 3 maanden geen antwoord ontvangen, dan wordt jouw account automatisch verwijderd.

Jouw inschrijving op onze nieuwsbrieven blijft geldig tot je je daarvoor uitschrijft of maximum 3 jaar als we merken dat je geen interactie meer vertoont met e-mailcommunicatie die hoort bij onze websites of direct marketing.
 

 

 

Artikel 5 - Jouw rechten

5.1.
Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Uitgeverij Lannoo NV van jouw persoonsgegevens maakt.
Een groot deel van jouw gegevens kan je terugvinden als je inlogt op onze websites en even gaat kijken naar ‘Mijn account’.  Heb je geen account op een van onze websites maar ontvang je wel onze nieuwsbrieven? Via ‘Voorkeur Wijzigen’ onderaan onze nieuwsbrieven kan je jouw permissies en interesses terugvinden. Wil je zicht krijgen op alle informatie die we van jou verwerken? Die hebben we om veiligheidsredenen iets meer afgeschermd en kan je na het aanmaken van een account ook terugvinden onder ‘Mijn account’.

5.2.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Uitgeverij Lannoo NV. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Uitgeverij Lannoo NV . Je mag ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

5.3.
Recht van verzet:

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

5.4.
Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.
Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschikt je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.
Recht op verzet tegen automatische beslissingen en profiling:

Onze websites en het mailprogramma dat we gebruiken slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van onze websites en nieuwsbrieven. Je beschikt over het recht om je te verzetten tegen automatische beslissingen en profiling. Om je te verzetten tegen de personalisaties en relevante content die je ontvangt via ons mailprogramma kan je je op ieder moment uitschrijven. Om je te verzetten tegen andere vormen van profiling of automatische beslissingen kan je je rechten uitoefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.

5.7.
Uitoefening van jouw rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar uitgeverij.lannoo@lannoo.be, per post naar Uitgeverij Lannoo NV , Kasteelstraat 97, 8700 Tielt (België) of door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op de websites, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. We doen er alles aan om jouw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden en zullen ten laatste binnen 30 dagen volgend op jouw verzoek schriftelijk of elektronisch antwoorden en gratis één kopie afleveren van de betrokken gegevens.


5.8.
Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.
 

 

 

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.    
Uitgeverij Lannoo NV heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.    
In geen geval kan Uitgeverij Lannoo NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

We willen je ook graag verwittigen dat onze websites links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die Uitgeverij Lannoo NV niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet altijd beheerd door Uitgeverij Lannoo NV en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

6.3.    
Je dient op elk moment de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login, wachtwoord en (persoonlijke) gegevens te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de websites van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

 

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1.    
Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan enkele van onze werknemers.

7.2.    
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
 

 

Artikel 8 - Cookies

 

8.1     
Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

•     Cookie instellingen in Internet Explorer
•     Cookie instellingen FireFox
•     Cookie instellingen Chrome 
•     Cookie instellingen Safari

 

8.2   
Cookies verwijderen

Microsoft Edge:
Klik op het Menu icoon (icoon met 3 puntjes) rechtsbovenaan. Klik vervolgens op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Kies wat u wilt wissen’ onder browsergegevens. Daar kunt u de gewenste opties aanvinken en op wissen klikken. (Vink in elk geval Cookies en opgeslagen websitegegevens aan.)
 
Chrome:
Klik op het icoontje met 3 puntjes rechts boven. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geavanceerd’ > ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook bij ‘Periode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Altijd'.
 
Firefox:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenaan. Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy & Beveiliging’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook bij ‘Te wissen tijdsperiode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier voor 'Alles'.
 
Safari:
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Beheer websitegegevens’ en kies voor ‘Verwijder alles’.
 
Internet Explorer:
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenaan. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘browsegeschiedenis verwijderen’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

 

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 

 

Artikel 10 - Aanvaarding

Door onze websites te bezoeken, bij het aanmaken van een account, je inschrijving op onze nieuwsbrief en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Uitgeverij Lannoo NV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

 

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar uitgeverij.lannoo@lannoo.be per post naar Uitgeverij Lannoo NV ,  Kasteelstraat 97, 8700 Tielt (België), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de websites.