Theo Peeters

Theo Peeters

Theo Peeters is professor emeritus Internationale Economie aan de KU Leuven, voo rmalig directievoorzitter van de bank BBL, ere-afgevaardigd bestuurder van KBC, oud-vicevoorzitter van de Hoge Raad van Financiën en oud-voorzitter van de Studi ecommissie voor de Vergrijzing. Hij is onder meer medeauteur van het boek One Mo ney for Europe (1978).