Stephanie Vervaet

Stephanie Vervaet

Stephanie Vervaet is lector Wereldoriëntatie en onderzoeker aan de lerarenopleid ing van de Katholieke Hogeschool VIVES.