Patrick De Pelsmacker

Patrick De Pelsmacker

Patrick De Pelsmacker is gewoon hoogleraar aan de faculteit bedrijfswetenschappen en economie van de UAntwerpen, en doceert er marketing, marketingcommunicatie en onderzoeksmethoden voor cultuurmanagement. Hij is ook buitengewoon hoogleraar marketing aan de UGent.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
De regels van de kunst - nieuwe editie
Prijs:49,99