Natuurafhankelijkheid

Eerste formulering van de Universele Verklaring van Natuurafhankelijkheid

Overwegende, dat het begrip natuur wordt omvat als alle levende organismen, hun leefgebied, het ecosysteem waarvan zij deel uitmaken en de daarmee verbonden uit zichzelf functionerende ecologische processen;

Overwegende, dat de menselijke afhankelijkheid van de natuur beschermd wordt door de suprematie van het recht;

Overwegende, dat het van het grootste belang is om de menselijke afhankelijkheid van de natuur tussen de naties af te stemmen en te bevorderen;

Overwegende, dat de Staten, welke lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbinden om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en de inachtneming van de menselijke afhankelijkheid van de natuur te bevorderen;

Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat de Staten, welke lid zijn van de Verenigde Naties, begrip hebben voor de menselijke de afhankelijkheid van de natuur;

Op grond daarvan moet De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze Universele Verklaring van de Menselijke Afhankelijkheid van de Natuur proclameren als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze afhankelijkheid te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze afhankelijkheid algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:

Artikel 1: de mens is afhankelijk en onlosmakelijk verbonden met de natuur (human inseparable dependence on nature);

Artikel 2: de natuur heeft een intrinsiek bestaansrecht (nature has the right to be);

Artikel 3: de natuur heeft het recht op de bescherming van alle levensvormen en hun leefgebieden, groot en klein, dichtbij en ver weg, nu en in de toekomst (nature has the right to be protected);

Artikel 4: de natuur heeft het recht om te worden hersteld, ontwikkeld, beschermd en (her)verbonden te worden tot zelfregulerende systemen (nature has the right to be restored, safeguarded and maintained into self-regulating ecosystems);

Artikel 5: de natuur is de drager voor alle menselijke ontwikkelingen (nature is the basis for all human development);

Artikel 6: elke mens heeft het gelijke recht op en de toegang tot gezonde natuur (everyone has the right of access to nature and a healthy environment).

 

 

Gered door de boomkikker
Ignace Schops

Aan de hand van het succesverhaal van beschermde natuur in binnen- en buitenland vertelt dit boek hoe industrie, landbouw, politiek en lokale en globale economie elkaar kunnen versterken, en hoe we samen voor een echte omwenteling en een gezonde wereld kunnen zorgen.

Dit boek ontdekt wat we kunnen doen om het tij te keren, en biedt een vernieuwende blik op onze afhankelijkheid van de natuur voor een gezonde samenleving. Het is de weg naar een grote toekomst, als we maar dapper genoeg zijn om de stap te zetten.

€ 25,99 l Meer info

Jane Goodall over het boek 'Gered door de boomkikker'