Helena Taelman

Helena Taelman

Dr. Helena Taelman is taaldocent aan Odisee in de opleiding bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs.