Gerd Van Riel

Gerd Van Riel

Gerd Van Riel is als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven. Hij doceert sinds geruime tijd een 'inleiding tot de wijsbegeerte' aan grote groepen studenten uit de humane wetenschappen.

Boeken van deze auteur