Geert Van Hootegem

Geert Van Hootegem

Geert Van Hootegem doceert arbeidssociologie aan de KU Leuven en behoort tot hetCentrum voor Sociologisch Onderzoek.