Wat met

GGO’s, genetica, de verkeersknoop, Brussel, de subsidiëring van kunst, psyche & pillen…

Stuk voor stuk zijn ze het onderwerp van het maatschappelijke debat, waaraan we met zijn allen gretig deelnemen. Vaak kennen we de belangrijkste standpunten en vormen we ons al snel een eigen opinie. Dat doen we meestal zonder enige voorkennis van de problematiek, wat maakt dat we al snel verzanden in een eindeloos gepalaver tussen verschillende meningen.