Ongelijk maar fair


Ongelijkheid in de 21ste eeuw:

de bepalende kwestie van onze tijd anders bekeken
 

• Worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer?
• Zullen onze kinderen het wel beter hebben dan wijzelf?
• Waarom scheppen topmanagers en topsporters zoveel poen?