Luc Anckaert

Luc Anckaert, filosoof en ethicus, is doctor in de ethiek en doceert aan de K.U.Leuven, de Katho en Ic dien.